Հասցե: ՀՀ Ք.Երևան, Բուզանդի փող. 7-10  Էլ. հասցե: infosirmed@gmail.com Հեռ։ +(374 10) 569 925, 569 915
Ուղարկել հաղորդագրություն
Ուղարկել

Ակնաբուժական ծառայություններ

IMG_8132

Գնացուցակ

Ծառայության  անվանումը Արժեքը /դրամ/
Առաջնային հետազոտություն՝ բժիշկ-ակնաբույժի կոնսուլտացիայով

10.000

Պարաբուլբար/սուբկոնյունկտիվալ ներարկում 1 աչքում

10.000

Ինտրաբուլբար ներարկում 1 աչքում

25.000

Ներօջախային ներարկում

25.000

Կոպերի մերսում

4.000

Օտար մարմնի հեռացում աչքի առաջնային հատվածից

5.000

Արցունքատար խողովակների լվացում 1 աչքի

5.000

Կոնսերվատիվ բուժում՝ խալազիոնի ժամանակ, առանց դեղորայքի գնի

10.000

Առաջնային ընդհանուր հետազոտություն բժիշկ-ակնաբույժի կոնսուլտացիայով՝ կոնսերվատիվ բուժման նշանակմամբ

25.000

Առաջնային հետազոտություն մոտիկի և հեռվի ակնոցների նշանակմամբ

10.000

Առաջնային հետազոտություն  ակնահատակի զննմամբ

10.000

Լրացուցիչ հետազոտության մեթոդներ 2 աչքի համար

Տեսողության սրության որոշում՝ մաքսիմալ կորեկցիայով

4000

Ավտոռեֆռակտոմետրիա

5.000

Ռեֆրակցիայի ստուգում ցիկլոպլեգիայի պայմաններում

3.500

Պնևմոտոնոմետրիա

2.000

Օֆթալմոսկոպիա

3.500

Բինօկուլյար տեսողության ստուգում

2.000

Գոնիոսկոպիա

3.000

Խալազիոնի հեռացում

50.000

Հրավիրված մասնագետի (կոնսուլտանտի) կոնսուլտացիա

20.000

Օտարերկրյա քաղաքացիների համար գները կրկնակի են: