Հասցե: ՀՀ Ք.Երևան, Բուզանդի փող. 7-10  Էլ. հասցե: infosirmed@gmail.com Հեռ։ +(374 10) 569 925, 569 915
Ուղարկել հաղորդագրություն
Ուղարկել

Մանրէաբանական լաբորատորիա

IMG_8126
Մանրէաբանական լաբորատորիան իրականացնում է էքսպրես և դասական եղանակով մանրէաբանական հետազոտություններ:
  • Մանրէաբանական լաբորատորիան էքսպրես հետազոտությունների իրականացմամբ  հանրապետության եզակի լաբորատորիաներից է, որտեղ էքսպրես հետազոտությունները իրականացվում են Vitek 2 compact (BioMerieux, Ֆրանսիա) ավտոմատ անալիզատորի միջոցով:
    • Ավտոմատ անալիզատորը ապահովում է աէրոբ և անաէրոբ մանրէների, սնկերի ճշգրիտ տարբերակում և հակաբիոտիկազգայնության(in vivo արդյունքներ) որոշում  2-8 ժամվա ընթացքում, մինչդեռ դասական մեթոդով հետազոտման դեպքում պահանջվում է առնվազն 48-72ժամ:
    • Մանրէաբանական լաբորատորիան կիրառում է եվրոպական առաջատար ֆիրմաների արտադրության (BioMerieux, Liofilchem) մանրէաբանական միջավայրեր, ախտորոշիչ նյութեր, հակամանրէային և հակասնկային դիսկեր, որոնց լայն ընտրանու առկայությունը թույլ է տալիս բուժող բժշկին հեշտությամբ կողմնորոշվել բուժում նշանակելիս:
    • Լաբորատորիան տրամադրում է նմուշառման համար անհրաժեշտ պարագաներ և խորհուրդ է տալիս ուշադրություն դարձնել հետևյալ կանոնների պահպանմանը մանրէաբանական լաբորատորիայում հետազոտությանը պատրաստվելուց առաջ: Սեղմել այստեղ
    • Լաբորատորիան  իրականացնում է մանրէաբանական հետազոտությունների լայն ցանկ:

Գնացուցակ

Էքսպրես մանրէաբանական հետազոտություններ: Հետազոտությունը իրականացվում է Vitek 2 compact անալիզատորով
Հետազոտության անվանումը Արժեքը /դրամ/ Տևողությունը
Մեզի մանրէաբանական հետազոտություն 25.000 1-2 օր
Կղանքի մանրէաբանական հետազոտություն 25.000 1-2 օր
Ուրոգենիտալ քսուքների, էակուլյատի մանրէաբանական հետազոտություն 25.000 1-2 օր
Խորխի մանրէաբանական հետազոտություն 25.000 1-2 օր
Քսուքների (քթի, կոկորդի, ականջի, աչքի, լնդերի, լեզվի, վերքային մակերեսի, թարախի) մանրէաբանական հետազոտություն 25.000 1-2 օր
Հյուսվածքների մանրէաբանական հետազոտություն 25.000 1-2 օր
Արյան ստերիլություն (աէրոբ մանրէներ, սնկեր) 25.000 1-2 օր
Արյան ստերիլություն (օբլիգատ անաէրոբ մանրէներ) 25.000 7 օր
Կղանքի դիսբիոզի հետազոտություն 25.000 3 օր
Կղանքի մանրէաբանական հետազոտություն E.coli O157:H7 15.000 1 օր
Կղանքի,մեզի մանրէաբանական հետազոտություն  Yersinia 15.000 2 օր
Կղանքի մանրէաբանական հետազոտություն Clostridium difficile 15.000 2 օր
Streptococcus agalactiae(B խմբի բետտա հեմոլիտիկ Ստրեպտոկոկ) հղիների սկրինինգ 15.000 2 օր

Օտարերկրյա քաղաքացիների համար գները կրկնակի են:

Դասական եղանակով մանրէաբանական հետազոտություններ
Հետազոտության անվանումը Արժեքը /դրամ/ Տևողություն
Մեզի մանրէաբանական հետազոտություն 10.000 3-4 օր
Կղանքի մանրէաբանական հետազոտություն 10.000 4 օր
Ուրոգենիտալ քսուքների, էակուլյատի մանրէաբանական հետազոտություն 10.000 4 օր
Խորխի մանրէաբանական հետազոտություն 15.000 4 օր
Քսուքների (քթի, կոկորդի, ականջի, աչքի, լնդերի, լեզվի, վերքային մակերեսի, թարախի) մանրէաբանական հետազոտություն 10.000 3-4 օր
Հյուսվածքների մանրէաբանական հետազոտություն 10.000 3-4 օր
Արյան ստերիլություն (աէրոբ մանրէներ, սնկեր) 15.000 5 օր
Արյան ստերիլություն (օբլիգատ անաէրոբ մանրէներ) 15.000 7 օր
Կղանքի դիսբիոզի հետազոտություն 12.000 5 օր
Կղանքի մանրէաբանական հետազոտություն E.coli O157:H7 9.000 3 օր
Կղանքի,մեզի,արյան մանրէաբանական հետազոտություն Yersinia (յուրաքնչյուրը) 9.000 4 օր
Կղանքի մանրէաբանական հետազոտություն Clostridium difficile 12.000 4 օր
Streptococcus agalactiae(B խմբի բետտա հեմոլիտիկ Ստրեպտոկոկ)հղիների սկրինինգ 12.000 4 օր
Կղանքի հետազոտություն  Rotavirus և Adenovirus 6.000 1 օր
M.hominis, U.urealyticum ուրոգենիտալ քսուքներում, էակուլյատում, մեզի մեջ  քանակական որոշում (հակաբիոտիկազգայնություն) 15.000 48 ժամ
M.hominis, U.urealyticum ուրոգենիտալ քսուքներում, էակուլյատում, մեզի մեջ  որակական  որոշում 10.000 48 ժամ
Ուրոգենիտալ քսուքներում և էակուլյատում  M.hominis, U.urealyticum քանակական որոշում (հակաբիոտիկազգայնություն) և 10 ուրոգենիտալ ինֆեկցիաների սկրինինգ 22.000 48 ժամ
Helicobacter pylori stool Ag կղանքի հետազոտություն 8.000 1 օր
Թաքնված արյուն կղանքի մեջ 8.000 1 օր
Giardia Lamblia Ag կղանքի հետազոտություն 8.000 1 օր
Մազի, եղունգի, մաշկի քերուկի մանրէաբանական հետազոտություն սնկերի հայտնաբերման  վերաբերյալ 7.000 3-10 օր
Մազի, եղունգի, մաշկի քերուկի մանրէաբանական հետազոտություն սնկերի հայտնաբերման  վերաբերյալ (մանրադիտակային) 5.000
Դեմոդեքսի (demodex) վերաբերյալ հետազոտություն 6.000
 Խորխի մանրադիտակային հետազոտություն (ԹԿԲ-ների) որոշում 4.000
Ռոտաադենովիրուս 8.000
Influenza A+B test Գրիպ A+B հակածնի որակական որոծոշում 8.000

Օտարերկրյա քաղաքացիների համար գները կրկնակի են:

«Սիրմեդ» ՍՊԸ կողմից իրականացվող լաբորատոր ախտորոշիչ կլինիկական, կենսաքիմիական /բիոքիմիական/, շճաբանական /սերոլոգիական/, իմունոլոգիական, գենետիկական՝ ՊՇՌ /PCR/, բջջաբանական և մանրէաբանական հետազոտությունների անցկացման գործընթացը կանոնակարգելու մասին 01 հոկտեմբերի 2015թ. թիվ 65Ա հրամանին ծանոթանալու համար սեղմել այստեղ: